بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر  بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر  بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر  بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر 
بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر  بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر  بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر  بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر 

بیش از 11000 زائرایرانی در شهر پیامبر 

تعداد حجاج ایرانی درمدینه منوره تا پایان امشب به 11400 نفرمی رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ، دراطلاعیه ستاد مدینه آمده است: تاکنون بیش از 43600 زائر در قالب 305 کاروان وارد مدینه شدند و کاروان هایی که پنج شب اقامت شان در شهر پیامبر به اتمام می رسد از طریق فرودگاه این شهر به به ایران بازمی گردند. 
این اطلاعیه با اشاره به اینکه امروز 11442 زائر در مدینه حضور دارند ، می افزاید: تا پایان امروز  با 13  پرواز 3435 زائرنیز از فرودگاه مدینه به ایران منتقل می شوند. 
انتقال کاروان های مدینه بعد به شهر پیامبر امروز با انتقال 750 نفر از حجاج کشورمان پایان می یابد و کاروان هایی که در مکه مکرمه حضور دارند تا  پایان روز چهارشنبه (بیست و یکم شهریورماه) از طریق فرودگاه جده به کشور باز خواهند گشت.
گفتنی است امسال بیش از 86 هزار نفر از 19 ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی شدند.
 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران