تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات

تصاویر: پیاده روی زائران اربعین از کنار رود فرات

وقتی صحبت از مسیر پیاده روی اربعین می شود اغلب ایرانیان مسیر نجف تا کربلا را مسیر پیاده روی می دانند. این درحالیست که مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که زائران از آن جاده به کربلا می روند. یکی از جاده های پر رفت و امد، جاده شط فرات است که زائران از کوفه و در کنار شط فرات حرکت می کنند و به کربلا می رسند. اگر از سمت کوفه به سمت کربلا حرکت کنید به یک دو راهی می رسید راهی مستقیم که ادامه همان راه کوفه به کربلاست اما راه فرعی به رود فرات می رسد که به طریق العلما معروف است. تصاویر از خبرگزاری حوزه.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران