اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست

اربعین دریایی از خاطرات عشق به سیدالشهداست

کمرش خم شده ، اما گامهایش استوار است . به نظر می رسد بیش از 85 بهار را پشت سر گذاشته باشد . جلو رفته سلام می کنم .

گفتگوی خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد با یک زائر اربعین :

اهل کجایی و چرا زائر اربعین شدی ؟

  می گوید من ایرانیم . مگر فرقی می کند کجای ایران باشم  .   اهل تربت جام است  . محمد طاها خودرا متعلق به ایران می داند و می گوید شور حسینی درسراسرجهان خلق عالم را به پا کرده ، من هم یک عدد ناچیزم در میان این جمعیت عظیم . اولین سفرم است . خدا یارشد و بخت همراه و من زائر آقا شدم . همین که به عشق زیارتش قدم می زنم برایم شوق وصال است . معلوم نیست می توانم رنگ ضریحش را از نزدیک ببینم یا نه ، اما صدای نعم به لبیکش را می شنوم .

سختی های راه را چگونه تحمل کردی ؟

قدم زدن در راه حسین مگر سختی دارد؟ تازه الان که  همه موکبها آماده خدمت هستند . مگر زائری را می توان یافت که تشنه یا گرسنه باشد . شاید پایش آبله زده باشد  اما دلش شاد و مسرور است که در مسر لبیک به حسین علیه السلام قدم می زند . با جابر همراه است و با هرقدم گرهی از گرههای دنیایی اش باز می شود.

چرا تا به حال عازم سفر اربعین نشدی ؟

شاید نطلبیده بود؟ اصلش را بخواهی خودم غفلت کرده ام و الان افسوس می خورم که این سالها چرا نیامدم و چه گوهر با ارزشی را از دست دادم . خدارا شاکرم که باز هم مرا یاری کرد تا دیر نشده مزه این سفر را بچشم و گرنه بعدها حسرت  آن را می خوردم .

چه توصیه ای به هم وطنانت داری ؟

سفر اربعین سفر باارزشی است که پیر و جوان نمی شناسد . این غافله همه نوع انسان عاشق را که شیفته امامش باشد می پذیرد ، خواه کودک ، خواه جوان و خواه پیرمرد . مهم آن است که بسم الله بگویی و هوس کرب و  بلا کنی ، راه بیفتی ، بقیه اش با تو نیست ، تورا با عشق می برند . هرلحظه که به جلو قدم برمی داری  شور حسین در دلت شعله ورتر می گردد.  مبادا عزیزان این نعمت را از دست بدهند .

چه خاطره خوبی از این سفر داری ؟

اشک از گوشه های چشمش جاری می شود. این سفر سراسر خاطره است . خاطراتی که درهیج جایی مثل آن را نمی یابی . من 85 بهار ازعمرم گذشت و خاطره ای ندارم  ولی دراین چند روز دهها خاطره دارم  . وقتی می بینم کودک 5 ساله همه هستی اش یعنی چند شکلات را در ظرفی گذاشته و از زائران اربعین پذیرایی می کند یا پیرزن مفلسی که رنگ چهره اش نشان می دهد ماهها غذای خوبی نخورده با تهیه چند کباب و نان به بدرقه زائران امام آمده من چه بگویم . جوانی که غرور جوانی را کنارگذاشته و  پای من پیرمرد را ماساژ می دهد  .اربعین دریایی از خاطرات عشق به آقاست که نتوان به راحتی وصفش کرد ، باید رفت و دید و مزه اش را چشید  .

 

 

 
نظرات کاربران