تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع)

تصاویری ازشور، صفا و مهربانی در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع)

شور، صفا، مهربانی و محبت در کاروان‌های زائران پیاده حضرت رضا (ع) موج می‌زند و کاروان‌ها به مشهد مقدس نزدیک می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد مقدس، با نزدیک شدن روز شهادت حضرت رضا (ع) کاروان‌های پیاده سعی و تلاش دارند تا خود را هرچه زودتر به مشهد مقدس برسانند.


در این میان‌صحنه‌های پرشور و احساس زائران پیاده دیدنی است.


عکس ها از: سید حسین میرپور


| شناسه مطلب: 91333
مشهد مقدس شهادت رضامطالب مرتبط

نظرات کاربران