از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید! از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید! از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید! بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید! از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید! از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید! از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید! از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید!

از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را درخواست نکنید!

پیامبر فرمود: با یک شرط، چنین ضمانتی را برای شما می‌کنم: «ان لاتسألوا احد شیئاً» از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را تقاضا نکنید.

گروهی از انصار (مسلمانان مدینه) به پیامبر گرامی(ص) عرض کردند: ای رسول خدا! برای حاجتی نزد شما آمده‌ایم. پیامبر(ص) فرمود: چه حاجتی دارید؟

گروه انصار: حاجت ما بسیار بزرگ است. پیامبر(ص): بگویید، بدانم چیست؟ گروه انصار: حاجت ما این است که در پیشگاه پروردگارت بهشت را برای ما ضمانت کنی.

پیامبر(ص) سرش را به زیر افکند، سپس عصایش را چندین بار به زمین زد و سرش را بلند کرد و فرمود: با یک شرط، چنین ضمانتی را برای شما می‌کنم: «ان لاتسألوا احد شیئاً» از هیچ‌کس (جز خدا) چیزی را تقاضا نکنید.

آنان تعهد دادند، در زندگی از احدی تقاضا نکنند. تا آنجا که اگر یکی از آنان در سفر بود و سواره حرکت می‌کرد، و تازیانه‌اش به زمین می‌افتاد، خوش نداشت به کسی بگوید: تازیانه را به من بده، بلکه خودش پیاده می‌شد، و تازیانه‌اش را برمی‌داشت.

یا اگر یکی از آنان در کنار سفره دستش به آب نمی‌رسید، به کسی نمی‌گفت: آب را به من بده، بلکه خودش برمی‌خاست و ظرف آب را برمی‌داشت. (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فروع کافی، ج4، ص 21
نظرات کاربران