نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی

نوای عاشقانه یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی

دعای ندبه با نوای دلنشین مداح اهل بیت(ع)، حاج علی اکبر ریاحی با ذکر دلنشین یابن الحسن کجایی در خیمه گاه حسینی بعد از نماز صبح برگزار گردید.​​​​​​​
مطالب مرتبط