زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات

زمزمه عارفانه دعای روح بخش کمیل در عتبات عالیات

این هفته نیز همانند سایر هفته ها زمزمه دعای روح بخش کمیل برای زائرین ایرانی در خیمه گاه حسینی در کربلای معلا و در صحن حضرت زهرا در نجف اشرف و در مرقد شریف سید مرتضی در کاظمین از طرف بعثه مقام معظم رهبری برگزار گردید
مطالب مرتبط