سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود

سند راهبردی زیارت دههٔ آخر صفر تدوین می‌شود

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی از تدوین سند راهبردی زیارت دههٔ پایانی صفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی حج از مشهد مقدس، سید جواد حسینی در نشستی با جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده، گفت: اصول حاکم بر مراسم زیارت و زائرین دههٔ پایانی صفر؛ مردم محوری، دانش‌بنیادی، برنامه محوری، فرهنگ و فضیلت محوری است.


 وی افزود: با این رویکردها و نیز آسیب‌شناسی که کمیته‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی در خصوص این رویداد بزرگ خواهند داشت؛ پژوهشکده زیارت طرح جامع زیارت دههٔ آخر صفر را تدوین خواهد نمود.


سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: البته در کنار این موضوع از حیث اجرایی سند راهبردی زیارت دههٔ پایانی صفر توسط حوزه زیارت استانداری تدوین خواهد شد تا وظایف دستگاه‌ها، بخش عمومی و مردمی به‌طور دقیق و شفاف‌تر ترسیم شود و از تکثر، تعدد و تداخل وظایف پرهیز و کار ارائهٔ خدمات باکیفیت بیشتری محقق گردد.


حسینی ضمن تأکید بر این نکته مهم که راه‌اندازی و تدوین سامانهٔ اطلاعات و آمار زائرین دههٔ پایانی صفر مهم است؛ خاطرنشان کرد: خوشبختانه جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده سامانهٔ جامعی در این خصوص طراحی نموده است.


جانشین ستاد دههٔ پایانی صفر ادامه داد: آشفتگی در دریافت اطلاعات از کاروان‌ها و هیئات از یک‌سو و نظارت‌های متعدد از دیگر سو کار کاروان‌ها و خصوصاً مدیران آن‌ها را با مشکل مواجه ساخته است که در این خصوص ستاد چند محور مهم را برای سال آینده باید برنامه‌ریزی نماید.


وی نظارت‌های ترکیبی دستگاه‌ها، مشخص بودن دریافت‌کنندگان اطلاعات از کاروان‌ها، تعیین شاخص‌ها برای ارزیابی، فعال بودن ستاد دهه آخر صفر در تمام طول سال؛ برای بهره‌برداری بیشتر از تشکل‌های مردمی، خیریه‌ای، هنری و اضافه شدن کمیته‌های مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های غیردولتی به ساختار ستاد را ازجمله مصوبات این جلسه اعلام کرد.


| شناسه مطلب: 91567
مشهد مقدسمطالب مرتبط

نظرات کاربران