چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم

چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی‌هاست - فیلم

چهارشنبه‌ها روز زیارتی حضرت رضا (ع) است، روزی که دل‌ها از سراسر جهان متوجه آستان آن حضرت است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی حج از مشهد مقدس، دستت را می‌گذاری روی مرزی‌ترین نقطه وجودت یک حس گمشده آهسته شروع می‌کند به جوانه زدن... سلام می‌کنی چشمت مست تماشای گنبد طلا می‌شود... بو می‌کشی تا ریه‌هایت پر شود از عطر حضور نگاه مهربان امام رضا (ع) و احساس تازگی اندیشه‌های خسته‌ات را فرامی‌گیرد... زیر لب زمزمه می‌کنی یا ضامن آهو یا غریب الغربا حواست به من هست؟ دلت را جا گذاشتی در حرم و گره‌اش زدی به ضریح امام رضا (ع) ...


 دلم هوای تو کرده شه خراسانی


چه می‌شود که بیایم حرم به مهمانی؟


دلم زکثرت زشتی بریده آقاجان


عنایتی که بیایم، تویی که درمانی 


  


| شناسه مطلب: 91589
مشهد مقدسمطالب مرتبط

نظرات کاربران