انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف

انتشار کتابی با موضوع عمارت های تاریخی نجف

مرکز مستند نگاری میراث فرهنگی نجف اشرف وابسته به آستان علوی کتابی تحت عنوان (بررسی عمارتهای تاریخی شهر نجف) منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ،با تلاش مرکز مستند نگاری میراث فرهنگی نجف اشرف وابسته به آستان علوی کتابی تحت عنوان (عمارتهای تاریخی شهر نجف اشرف و بررسی وضعیت کنونی و آینده نگری این آثار) نوشته دکتر حمزه الخالدی مدیر موزه نجف اشرف چاپ و منتشر شد.

هاشم الباججی مدیر مرکز مستندنگاری میراث فرهنگی نجف در این رابطه گفت: این کتاب در پنج فصل به صورت مستند به بررسی میراث فرهنگی شهر نجف می پردازد و آثار و عمارتهای تاریخی نجف را معرفی می کند و تصاویر رنگی و زیبایی از برخی آثار ضمیمه آن شده است
مطالب مرتبط

نظرات کاربران