تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر

تصویری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی با شهید صدر

آیت‌الله هاشمی شاهرودی تربیت‌شده‌ی حوزه علمیه نجف و شاگرد برجسته شهید بزرگوار آیت‌الله سید محمدباقر صدر بودند.از افتخارات بزرگ این فقیه و مجاهد تدوین دایره‌المعارف فقه شیعه است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران