نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر

نوسازی مناره حرم امام علی(ع) در نجف اشرف + تصاویر

نوسازی یکی از مناره های حرم امام علی(ع) در شهر نجف اشرف درحال انجام است.

 

 
نظرات کاربران