سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد

سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد

رئیس مرکزپزشکی حج وزیارت طی حکمی دکتر عباس حیدرزاده را به عنوان سرپرست مدیریت تدارکات دارویی و تجهیزات پزشکی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج از مرکزپزشکی حج وزیارت، در حکم رئیس مرکزپزشکی حج وزیارت خطاب به دکتر عباس حیدرزاده آورده است:

با عنایت به همکاری های داوطلبانه و صادقانه جنابعالی در مرکزپزشکی حج وزیارت و همچنین سوابق و تجربیات ارزشمندتان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت تدارکات دارویی و تجهیزات پزشکی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب می گردید.

ا.مید است در انجام امور محوله با اتکال به خداوند متعال موفق وموید باشید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران