سرپرست مدیریت دارویی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب شد

رئیس مرکزپزشکی حج وزیارت طی حکمی دکتر عباس حیدرزاده را به عنوان سرپرست مدیریت تدارکات دارویی و تجهیزات پزشکی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج از مرکزپزشکی حج وزیارت، در حکم رئیس مرکزپزشکی حج وزیارت خطاب به دکتر عباس حیدرزاده آورده است:

با عنایت به همکاری های داوطلبانه و صادقانه جنابعالی در مرکزپزشکی حج وزیارت و همچنین سوابق و تجربیات ارزشمندتان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت تدارکات دارویی و تجهیزات پزشکی مرکزپزشکی حج وزیارت منصوب می گردید.

ا.مید است در انجام امور محوله با اتکال به خداوند متعال موفق وموید باشید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران