اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97 اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97 اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97 اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97 اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97 اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97 اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97

اینفوگرافی- خدمات پزشکی حج در سال 97

در مجموع در حج ۹۷، ۴۳۱ هزار و ۴۸۷ مورد انواع خدمات تخصصی پزشکی و درمانی به زائران ارائه شد که از این میان ۲۹۰ هزار و۶۰۱ مورد ویزیت در مطب‌های مجموعه‌ها، ۶۱ هزار و ۵۱۳ مورد نسخ داروخانه‌ای، ۳۲ هزار و ۳۵۱ مورد خدمات پرستاری، ۲۱۱ هزار و ۸۸ مورد ویزیت تخصصی، ۱۸ هزار و ۱۱۱ مورد خدمات پاراکلینیکی و ۶ هزار و ۲۷۳ مورد خدمات مددکاری، امداد و انتقال زائران ارائه شده است که در مقایسه با مجموع خدمات ارائه شده در سال ۹۶ که ۳۹۳ هزار و ۵۴۳ مورد بوده است، شاهد افزایش میزان ارائه خدمات بوده‌ایم.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران