چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم

چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست. از کودکی با کرمت آشنا شدیم – فیلم

بازمسیحا نفسی آمد. تمام عطرها به دنبالت، عطر سیب ،یاس، محمدی وعطری از بهشت تمام وجودم را فرا گرفت .

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد مقدس، رضا جان از بچگی با کرمت آشنایم.آن زمانی که پدر مرا بلند می کرد و روی شانه اش می نشاند تا بوسه بر صدفی بزنم که دردانه مروارید جسمت، در آن آرمیده است و من با تمام شور و شوقم بوسه ای معصومانه بر ضریحت می زدم.


رضا جان پاک،ساده،عاشقانه می گویم:با آمدنت روی تمام آبرومندان عشق را سفید کردی و من فقط به تو توسل می کنم .


 


حواله دل ما را نوشته اند این جا


مباد آن که به جای دگر برات کنند


کنار پنجره ات آب می شود فولاد


خدا کند به دل ما هم التفات کنند 


| شناسه مطلب: 92004
مشهد مقدسمطالب مرتبط

نظرات کاربران