تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س) تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س) تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س) تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س) تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س) تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س) تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س)

تصویری از تشرف تاریخی رهبر انقلاب به حرم حضرت زینب(س)

عکسی از تشرف رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۳به حرم حضرت زینب ( (س) را رویت می نمایید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران