آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا

آغاز طرح تعیین مکان منزلگاه های حضرت امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا

مرکز پژوهشها و مطالعات آستان قدس حسینی از آغاز طرح تعیین منزلگاه های امام حسین (ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا درعراق خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ، هیأتی علمی وابسته به مرکز پژوهشها و مطالعات آستان قدس حسینی متشکل از پژوهشگران علوم زمین شناسی و جغرافیا از منطقه «الرهیمه» که از منزلگاه های اقامت امام حسین (ع) به سمت کربلاست، بازدید کرد.

عبدالامیر قریشی مدیر این مرکز اظهار داشت: مسیر دقیق و تعیین منزلگاه های امام حسین (ع) در سال 61 هجری قمری به صورت دقیق پس از پنج سال تحقیق و پژوهش مشخص خواهد شد و نتایج تحقیقات در مجلدی در مرکز پژوهشها و مطالعات آستان قدس حسینی به چاپ خواهد رسید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران