چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم

چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم

ای سرچشمـه زلال معرفــت، دلم برایت تنگ است و برای دیدن حرمت ثانیه شماری می کنم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد مقدس، هوای کبوتران حرمت را کرده ام که عاشقانه بر گنبدت پرواز می کنند و عارفانه پروردگارت را تسبیح می کنند.


چشــم انتظار دیدن ضریح زیبایت تا با زیارتش، معبودم را خالق این همه خوبی و معرفت را زیارت کنم.


و به یاد آرم او که چنین مخلوق بی نهایت مهربانی را دارد که این همه عاشق را از راه های دور و نزدیک به سمت خود می کشاند، چه بی کران صفا و کرمی دارد که ما او را هر روز زیارت نکنیم و تسبیحش نگوییم.


 


لب تشنه به سرچشمه نور آمده ایم


با شوق ، به خلوت حضور آمده ایم


نزدیک ترین راه بهشت اینجا ست


ای شمس شموس ! از ره دور آمده ایم


  
مطالب مرتبط

نظرات کاربران