چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم

چهارشنبه روز زیارت آقای مهربانی هاست، برای دیدن حرمت لحظه شماری می کنم - فیلم

ای سرچشمـه زلال معرفــت، دلم برایت تنگ است و برای دیدن حرمت ثانیه شماری می کنم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد مقدس، هوای کبوتران حرمت را کرده ام که عاشقانه بر گنبدت پرواز می کنند و عارفانه پروردگارت را تسبیح می کنند.

چشــم انتظار دیدن ضریح زیبایت تا با زیارتش، معبودم را خالق این همه خوبی و معرفت را زیارت کنم.

و به یاد آرم او که چنین مخلوق بی نهایت مهربانی را دارد که این همه عاشق را از راه های دور و نزدیک به سمت خود می کشاند، چه بی کران صفا و کرمی دارد که ما او را هر روز زیارت نکنیم و تسبیحش نگوییم.

 

لب تشنه به سرچشمه نور آمده ایم

با شوق ، به خلوت حضور آمده ایم

نزدیک ترین راه بهشت اینجا ست

ای شمس شموس ! از ره دور آمده ایم

 

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران