تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س) تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س) تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س) تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س) تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س) تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س) تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س)

تشرف جهانگیری به زیارت حرم حضرت زینب (س)

تصویر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری را که شامگاه سه شنبه برای زیارت حرم حضرت زینب (س) در این حرم حضور دارد، نشان می دهد .
مطالب مرتبط

نظرات کاربران