آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد  آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد  آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد  بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد  آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد  آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد  آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد  آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد 

آستان مقدس علوی با شرکت های ایرانی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد 

هیئتی از آستان مقدس علوی با حضور در ایران با شرکت های ایرانی برای ساخت قالب‌های ریخته گری ، سقف‌های شیروانی و اسکلت های آهنی یادداشت تفاهم همکاری امضا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ، هیئتی از آستان مقدس علوی با حضور در ایران وم ذاکره به  با شرکت های مختلف ایرانی برای ساخت قالب های ریخته گری ، سقف های شیروانی و اسکلت های آهنی یادداشت تفاهم امضا کرد.


فاضل خلیل ابراهیم رئیس هیئت مدیره آستان علوی گفت: این هیئت متشکل از مصطفی محبوبه عضو رئیس گروه مهندسین پروژه صحن حضرت فاطمه زهرا (س) و محمد جاسم الغریفی با تعدادی از شرکت های ایرانی در تهران، قم و مشهد دیدار و گفتگو کرد.


وی افزود: در این دیدار با شرکت "بزرگمهر" در تهران برای ساخت قالب های ریخته گری آهن و با کارخانه "سیمان ایلام" برای تجهیز پروژه های آستان مقدس علوی یادداشت تفاهم امضا شد.


خلیل ابراهیم گفت: در این سفر همچنین با شرکت "سامان صنعت بروج" در شهر مقدس مشهد برای اجرای سقف های شیروانی و ساخت اسکلت های آهنی یادداشت همکاری امضا شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران