در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات
در سیستان و بلوچستان برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات

کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات استان سیستان و بلوچستان توسط بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، کارگاه آموزشی روحانیون جذب خاص عتبات عالیات استان سیستان و بلوچستان توسط بعثه مقام معظم رهبری به مدت پنج روز برگزار شد.


بر پایه این گزارش در این کارگاه که 25 نفر از روحانیون مطرح استان شرکت داشتند  موضوعات آموزشی ازجمله روش تبلیغ؛ احکام عمومی؛ مقتل شناسی؛ آشنایی با زیارت و فلسفه آن توسط اساتید اعزامی از قم تدریس شد و انتقال تجارب صورت گرفت.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران