دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

دیدار با پیشکسوتان حج اردبیل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تعدادی از پیشکسوتان حج استان دیدار کرد.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اردبیل به همراه مدیر حج و زیارت و تعدادی از مدیران و کارگزاران حج استان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در فضای صمیمی با تعدادی از کارگزاران از جمله حاج رشید نوری، پدر شهید و مدیر پیشکسوت حج و نیز حاج خداداد منافزاده از مدیران باسابقه حج اردبیل دیدار کردند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران