کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت

کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای نادر از کتاب شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت

کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای از کتاب الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد(چاپ سنگی) از مؤلفات شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ، کتابخانه آستان مقدس علوی نسخه ای از کتاب "الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد"(چاپ سنگی) از مؤلفات شیخ مفید به معرض نمایش گذاشت و این نسخه از کتاب با چاپ سنگی است.

شیخ مفید در این کتاب به شیوه تعامل علمی درست با تاریخ با تکیه بر شیوه اعتقادی که حضرت رسول اکرم (ص) برای امت ترسیم کرده اند، پرداخته است.

یکی از مسئولین آستان علوی گفت: این کتاب توسط سید علی من المولی حاج میرزا حسین الحسینی الطباطبایی حاشیه نگاری شده است و وی در این حاشیه به کتاب های فرهنگ لغت، رجال و حدیث مراجعه کرده تا احادیث و متن این کتار را تاکید و تأیید کند.

وی افزود: سید الطباطبایی در تصحیح و مقابله این کتاب به نسخه های قدیمی که مثل نسخه ابی الفتح یحیی بن محمد بن نصر بن حسان الطوسی (متوفی 600 هجری قمری) و نسخه سید احمد بن کمال الحسنی که در سال 946 هجری قمری نوشته است است و نسخه ای دیگر که در سال 1235 هجری قمری نوشته شده، رجوع کرده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران