چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم

چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست،گلزار بهشت است غمی نیست در اینجا – فیلم

یک بار دیگر به سوی تو می آیم و در روزگار دشوار مشکلات از تو یاری می خواهم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد مقدس، روز چهارشنبه فرا رسید و دوباره آرزوی زیارت تو را دارم. برایم دعا کن تا دلم در کنار تمام غم و غصه ها تو را بیابد.


 


گلزار بهشت است، غمی نیست در اینجا


حق را به جز این در حرمی نیست در این جا


فرمود نبی روضه ای از باغ بهشت است


در سایه گل،خار غمی نیست در این جا


ازخود به خدا می رسد این جا دل عارف


ای همسفران! پیچ و خمی نیست در این جا


پوشیده شد از بال ملک این حرم قدس   


زنهار! که جای قدمی نیست در این جا


این بارگه از شمع هدایت متجلی است


پروانه شدن کار کمی نیست در این جا


  
مطالب مرتبط

نظرات کاربران