حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه

حکم شرعی مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به سوالی درباره «مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه» نظر رهبر انقلاب را در این باره منتشر کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به سوالی درباره «مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه» نظر رهبر انقلاب در این باره را منتشر کرد؛

سؤال: اگر مهریۀ زن برای مخارج حج واجب کفایت کند، حج بر او واجب است و باید مهریه را از شوهرش مطالبه کند؟

جواب: در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند مهریه را مطالبه کند و مستطیع نیست، ولی اگر شوهر تمکّن دارد و مطالبۀ مهریه برای زن مفسده‌ای ندارد، واجب است مهریه را مطالبه کند و به حج برود و اگر مطالبۀ آن برای او مفسده داشته باشد مثل اینکه منجر به نزاع و طلاق شود، مستطیع نیست و واجب نیست مطالبه کند.


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران