در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان
در یزد برگزار شد؛

کارگاه آموزشی روحانیون حج تمتع استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان

کارگاه آموزشی روحانیون حج 98 استان های یزد، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، این کارگاه آموزشی یک روزه  با حضور روحانیون اعزامی به حج 98 از استان های یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به همت مدیریت آموزش بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.


برپایه این گزارش ، در این کارگاه آموزشی موضوعات دانشنامه حج(لبیک)، دستورالعمل ها وبرنامه های آموزشی، نرم افزار مسافر قبله 3 ، سامانه ثبت گزارش، طرح مودت و مهرورزی و دستورالعمل ها و برنامه های فرهنگی برای شرکت کنندگان  ارائه شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران