در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده
در خراسان شمالی برگزار شد؛

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج آینده

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج تمتع 98 استان خراسان شمالی در دفتر بعثه مقام معظم رهبری در این استان انجام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج ، مصاحبه علمی و عملی از داوطلبان مسئولیت  فرهنگی مجموعه های حج تمتع 98 استان خراسان شمالی در دفتر بعثه مقام معظم رهبری در این استان برگزار شد.

در این مصاحبه اعضای هیات گزینش استان علاوه بر بررسی سوابق تحصیلی و فعالیت های فرهنگی داوطلبان ، میزان آشنایی وی با احکام و توانایی در پاسخگویی به سؤالات تخصصی و عمومی ، مدیریت و مهارت های فرهنگی و آشنایی با رایانه را مورد ارزیابی قرار دادند.

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران