همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج  درمشهد

همایش آموزشی جمعی از روحانیون کاروانهای حج درمشهد

آشنایی روحانیون واجد شرایط ارتقاء از روحانی عمره به معین حج

جمعی از روحانیون عمره ، که شرایط ارتقاء از روحانی عمره به معین حج را داشتند در سالن همایش های دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درخراسان گردهم آمدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد حجت الاسلام والمسلمین احمری مسئول دفترنمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درخراسان رضوی دراین همایش با تبریک ایام ماه رجب ، شرایط و ضوابط ارتقای روحانیون را بیان کرد و از روحانیون شرکت کننده خواست این شرایط را با دقت مطالعه کنند و مواردی را که درآیین نامه ذکرشده درصفحه شخصی خود درسامانه مدیریت فرهنگی بارگذاری نمایند.

درادامه حجت الاسلام قاصری مسئول  واحد اعزام حج و عمره نحوه استفاده از سایت معاونت فرهنگی  را به  شرکت کنندگان آموزش داد.
نظرات کاربران