در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98 در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98 در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98 در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98 در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98 در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98 در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98
در یزد برگزار شد

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج 98

مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت فرهنگی مجموعه های حج تمتع 98 استان یزد در دفتر بعثه مقام معظم رهبری در این استان انجام شد.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان یزد گفت:با توجه به اعلام اسامی 26 نفر از داوطلبین مسئولین فرهنگی هتل های حج تمتع سال آینده، مراحل مصاحبه با حضور هیئت گزینش معرفی شده از مدیریت آموزش بعثه در دفتر بعثه مقام معظم رهبری در استان یزد برگزاری شد.

در مصاحبه علمی از داوطلبان مسئولیت های فرهنگی، توانایی داوطلبین در زمینه های قرائت قرآن و ادعیه، احکام شرعی، رایانه و مهارتهای فرهنگی و هنری ، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران