دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی  دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی  دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی  بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی  دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی  دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی  دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی  دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی 

دستیابی آستان حسینی به نسخه خطی از مقتل امام حسین(ع) و شعائر حسینی 

آستان مقدس حسینی از دستیابی به نسخه خطی نادر و مهم از سید عبدالرزاق المقرم الموسوی نویسنده مقتل امام حسین (ع) خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، خضیر عباس از مسئولین آستان حسینی گفت: این نسخه خطی یکی از نسخه های خطی نادر و مهمی است که به خاطر ارتباط آن با روز عاشورا از ارزش تاریخی بهره مند است و این نسخه به خط سید عبدالرزاق المقرم الموسوی چند سال قبل از وفاتش نوشته شده است.

وی افزود: این نسخه خطی به واقعه روز عاشورا در جنبه تاریخی آن پرداخته و تمامی شعائر حسینی را بررسی کرده است و همچنین به تمامی شبهات و انتقاداتی را که در خصوص عاشورا و نهضت حسینی وجود دارد، پاسخ گفته است.

خضیر عباس تصریح کرد: این نسخه بر سه محور تاریخ، نقد و طاعات تمرکز دارد.

وی اشاره کرد: سید عبدالرزاق المقرم یکی از بارزترین علما و پژوهشگرانی است که تأثیر بزرگی در عرصه علمی عصر حاضر داشته، او یک فقیه اصولی و پژوهشگر توانا و یکی از علمای اعلام شیعه در یاری اهل بیت (ع) به شمار می رود و برجسته ترین کتاب وی، کتاب مقتل امام حسین (ع) یا "حدیث کربلا" است و در سال ۱۳۹۱ قمری مصادف با ۱۳۴۹ شمسی دارفانی را وداع گفت .

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران