قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع) قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع) قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع) قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع) قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع) قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع) قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع)

قرائت دسته‌جمعی قرآن در ماه رمضان در صحن حرم حضرت ابوالفضل(ع)

ختم تلاوت ترتیل قرآن کریم در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) در ماه مبارک و پرفضیلت رمضان در فضایی مملو از ایمان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ، ختم تلاوت ترتیل قرآن کریم در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) در ماه مبارک و پرفضیلت رمضان در فضایی مملو از ایمان برگزار شده و صدای دلنشین قاریان موجب برانگیخته شدن دلها و تفکر در آیات می شود.


<<شیخ جواد النصراوی» رئیس مرکز قرآن کریم آستان قدس عباسی درباره جزئیات ختم قرآن کریم گفت: ختم تلاوت ترتیل قرآن برگرفته از سخنان رسول الله (ص) است که فرمودند: پاداش کسی که در ماه مبارک رمضان آیه ای از آیات قرآن را بخواند، همانند پاداش کسی است که در سایر ماه‌ها کل قرآن را ختم می کند.


وی ادامه داد: ختم جزءهای قرآن در هر روز که از ساعت پنج عصر آغاز می شود، در راستای فعالیتهای قرآنی است که از سوی این مرکز برای احیای شبها و روزهای رمضان انجام می شود و این امر از اهمیت بسیاری برای مرکز قرآن کریم برخوردار است.


وی افزود: این مرکز مکان‌های  مخصوصی برای این طرح در صحن مطهر آماده کرده و قرآن‌هایی را در اختیار افراد قرار می دهد تا آنها بتوانند به این فعالیت قرآنی بپردازند.


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران