انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی

انتشار ۳۸ کتاب با موضوع پژوهش‌های قرآنی

پژوهشکده حج و زیارت تاکنون ۳۸ عنوان اثر به زبان‌های فارسی، عربی و اردو به جامعه علمی کشور عرضه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، یکی از موضوعاتی که پژوهشکده حج و زیارت در طول سال‌های فعالیت پژوهشی خود به صورت مستمر مورد توجه قرار داده، پژوهش‌های قرآنی در مسائل مرتبط با حج و زیارت بوده است و خوشبختانه توانسته تاکنون ۳۸ عنوان اثر به زبان‌های فارسی، عربی و اردو به جامعه علمی کشور عرضه کند.


بر اساس این گزارش، بعضی از این آثار بارها به زیور طبع آراسته‌ شده و مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است. در این مجال بر آن شدیم جهت آشنایی هر چه‌ بهتر پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات قرآنی به معرفی مختصر این آثار بپردازیم.


این گزارش حاکی است، پ‍دی‍ده‌ ق‍رآن‍ی‌، م‍رزه‍ای‌ ت‍وح‍ی‍د و ش‍رک‌ در ق‍رآن‌، ح‍ج‌ در ق‍رآن‌، ح‍ج‌ و ح‍رم‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ن‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌، ب‍ا ق‍رآن‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ وح‍ی‌، ح‍ج‌ و ع‍م‍ره‌ در ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌، ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌، ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ در ق‍رآن‌، ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ در ق‍رآن‌، درسنامه تفسیر آیات حج،ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌، پرسمان قرآنی حج، با قرآن در مکه و مدینه، ازدواج‌ م‍وق‍ت‌ در آی‍ن‍ه‌ ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌، ح‍ج‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ در ن‍گ‍اه‌ ق‍رآن‌، روای‍ات‌، ف‍ق‍ه‌ و ت‍اری‍خ‌، ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ش‍رک‌: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رک‌ و ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍ی‌ در ق‍رآن‌، آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا زن‍ان‌ ق‍رآن‍ی‌، دع‍اه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ و ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍دم‌ ت‍ح‍ری‍ف‌ ق‍رآن‌ از جمله آثار پژوهش‌های قرآنی در پژوهشکده حج و زیارت به شمار می‌آید.


متن کامل تمامی کتاب ها در کتابخانه آنلاین پایگاه اطلاع رسانی حج به صورت رایگان موجود است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران