مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر

مناجات در جوار بارگاه مطهر علوی در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان + تصاویر

در شبهای نورانی ماه مبارک رمضان زائران و مجاوران امیر مومنان در بارگاه مطهر علوی به مناجات و راز و نیاز می پردازند.


| شناسه مطلب: 93644
ماه رمضان علویمطالب مرتبط

نظرات کاربران