دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان

در دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: «اگر همه عالم با خدا حرف بزنند، خدا را از دیگری غافل نمی‌کند و در آنِ واحد به همه بندگان توجه دارد؛ از تو می‌خواهیم که دعاهای من را مستجاب کنی.»

خداوند، نداى همه بندگان را در هرجا مى شنود و دعاى همه را، به هر زبانى سمیع و مجیب است و پاسخ یک دعا و ندا، او را از دیگر نیازها و رازها و دعاها باز نمى دارد. خداوند، نامحدود و توانا است و اصرار و ندا و مناجات این همه بندگان، در هر لحظه از لحظات، او را مشغول نمى کند.


بسم الله الرحمن الرحیم


«اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.»


«خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی‌دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام به سویت از میان وسیله‌ها، ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.»


| شناسه مطلب: 93702
ماه رمضان دعامطالب مرتبط

نظرات کاربران