حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی

حج و معامله سیاسی قرن مهمترین موضوعات نشست علمی "حج، جهان اسلام و معامله قرن " درمشهد

نشست علمی حج، جهان اسلام و معامله قرن با حضور اندیشمندان شخصیت‌های علمی دنیای اسلام درمشهد برگزارشد.

نشست علمی حج، جهان اسلام و معامله قرن، کارمشترک دانشگاه علوم اسلامی رضوی  دفتر بعثه خراسان رضوی و مدیریت امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در مشهد برگزارشد.

به گزارش خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد ، این نشست علمی به به علت نزدیک بودن موسم حج و برگزاری مقدمات نشست کشورهای عربی با آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای اروپایی به دو زبان عربی و انگلیسی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی تحت عنوان معامله قرن برگزار شد.
گفتنی است دراین نشست نماینده بعضی از جریان های جهادی از فلسطین، چهره‌های دانشگاهی و علمی کشور ، موضوع حج و موضوعات سیاسی معامله قرن را مورد بررسی قراردادند.
هدف از برگزاری این نشست با حضور اندیشمندان شخصیت‌های علمی دنیای اسلام، برملاشدن زوایای پنهان توطئه‌های کشورهای اروپایی، آمریکایی و صهیونیست‌ها دربرهه کنونی است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران