مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری

مسجدالنبی؛ میعادگاه خیل مشتاقان خاتم پیامبران/گزارش تصویری

شهر مدینه؛ بویژه «مسجدالنبی» که نگین این شهر به شمار می رود، این روزها میعادگاه خیل مشتاقانی است که از اقصی نفاط جهان برای شرکت در مناسک حج تمتع راهی سرزمین وحی شده اند. تصاویر حضور زائران مسجدالنبی

دلدادگان کوی دوست، به محض ورود به مدینه منوره، با شوق وصف ناپذیری به زیارت مسجدالنبی و نیز بقیع، مرقد امامان بی بارگاه می شتابند.

تصاویر حضور زائران مسجدالنبی/17007/17279/
مطالب مرتبط

نظرات کاربران