گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر

گردش پروانه وار؛ حول نقطه پرگار.../تصویر

پروانه های حرم امن الهی لحظه ای از گردش به دور نقطه پرگار وجود غافل نمی شوند و روایت عاشقی خود را اینچنین به تصویر می کشند.

تصاویری از این روایت عاشقی:/17309


 

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران