حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین

حال و هوای این روزهای مدینه از دریچه دوربین

مدینه النبی این روزها حال و هوای دیگری دارد؛ مسلمانان از اقصی نقاط جهان، خود را برای دیدار شهر پیامبر بویژه زیارت نگین بی مانند آن یعنی مسجدالنبی به این گوشه ای از بهشت خدا بر روی زمین می رسانند و ارادت خویش را به ساحت سرآمد خلقت باری تعالی ابراز می کنند.

تصاویری از حال و هوای این روزهای مدینه:/17073


 


مسجدالنبی؛ قطعه ای از بهشت بر روی زمین 


کاروانی از کشور ترکیه: 


کاروانی از کشور اندونزی که در آغوش مسجدالنبی آرام گرفته اند
 


عاشقان به بارگاه عشق و معرفت اذن ورود می یابند؛  


ورودی مسجدالنبی: 


در انتظار اذان مؤذن تا از کوی دوست، دل به دوست سپارند...  


چهار رکعت نماز عشق:  


باب بقیع؛ دروازه ای به سوی مرقد امامان بی حرم...       


دل کندن چقدر سخت است از آرمیدگان در بقیع... 


در حریم کوی یار... 


در انتظار بستن دل به نمازی دیگر...  


در مسجد شجره نفس ها به شماره افتاده... نوای لبیک در گوش ها پیچیده و این قلبهای زائران است که آماده می شود برای میقات... 


دو رکعت نماز عاشقی... 


تلبیه گویان... تمرین رسم عاشقی 


لبیک لبیک؛ اللهم لبیک


  


می آیم به حضورت....بپذیر مرا پرودگارم/17002/17003
مطالب مرتبط

نظرات کاربران