تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه
تذکر معاون ستاد مکه سازمان حج و زیارت:

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه

معاون ستاد مکه مکرمه سازمان حج و زیارت یادآور شد: استعمال دخانیات در اماکن عمومی شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره بر اساس قوانین عربستان ممنوع است.

حمیدرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار ستاد خبری حج افزود: بر اساس گزارش های موجود از سال های قبل در موارد متعددی اقدام به کشیدن سیگار در محوّطه حرمین شریفین و سایر اماکن مقدس و مساجد، منجر به بازداشت فرد سیگاری شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا، تابلوهای اطلاع رسانی مبنی بر ممنوعیت مصرف سیگار با عنوان «تدخین ممنوع» در سطح حرمین شریفین بوفور نصب شده و در معرض دید زائران قرار گرفته است.

وی در ارتباط با مجازات استعمال دخانیات گفت: در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره ، این موضوع با جریمه مالی و در حرمین شریفین علاوه بر جریمه مالی موجب بازداشت فرد می شود.

وی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی در این خصوص، انتظار است زائران ملاحظات لازم را داشته باشند و نیز برای احترام به حقوق سایر زائران، از مصرف دخانیات در اتاق‏ها، راهروها و سالن های غذاخوری محل اقامت در مکه مکرمه و مدینه منوره به طور جدی پرهیز کنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران