امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، امکان مشارکت و پذیرش قربانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) فراهم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، امکان مشارکت و پذیرش قربانی توسط اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فراهم شده است.

مومنین خداجوی می توانند، با توجه به اهمیت ثواب قربانی در روزعید قربان، با مشارکت اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس و با هر توان مالی در ثواب قربانی سهیم باشند.

شایان ذکر است، بانیان خیر می توانند با واریز وجوه خود به کارت بانکی ویژه قربانی آستان مقدس به شماره 5103-1942-4610-6393 و یا مراجعه به سایت اداره نذورات آستان مقدس به نشانی www.nozoorat.com  اقدام کنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران