Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language

Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language

Message of Imam Khamenei on 2019 Hajj pilgrimage, in SWEDISH language

Ayatollah Khameneis budskap till Hujjaj 2019: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige 

Och all lovprisande hör till Allah, världarnas Herre, och må Guds välsignelser sändas över Hans ärade och sannfärdige Sändebud(S), [profeten] Mohammad(S), den siste av profeter, och över hans rena ätt(A) - i synnerhet Baqiyat-Allah (Guds bevarade kvarleva) på jorden, samt över hans förnäma vänner och deras trofasta följare fram till avlöningens dag [domedagen]. 

Varje år innebär tiden för Hajj ett tillfälle för vårt muslimska samfund att motta Guds barmhärtighet. Kallelsen i den heliga Koranen: ”Och kalla människorna till Hajj…”(den heliga Koranen 22:27) är en inbjudan för alla människor genom historien till denna framdukning av barmhärtighet för att med sina hjärtan och själar som söker sig till Herren, och sina föreställningar [syner] och tankar njuta av dess välsignelser. Varje år sprids även lärdomarna och budskapen av Hajj (vallfärden) genom församlandet av människor till alla delar av den muslimska världen. 

Ett elixir av thikr (Guds hågkomst) och dyrkan [tjänarskap] –som utgör den huvudsakliga delen i uppfostrandet och framväxten av individen och samhället – bör under Hajj placeras jämsides med förening och enighet som symboliserar ens enade Ummah (folk och samfund). Rörelsen kring ett enda centrum och i riktningen mot ett gemensamt mål representerar rörelsen av ens Ummah (folk och samfund), dess strävan och uppehälle som grundar sig på tawhid (Guds enhet och enhetlighet). Tillsammans med likvärdigheten av pilgrimer - där det inte finns någon åtskillnad mellan dem, vilket i sig är tecken på att utesluta diskriminering och erbjuda samma möjligheter till alla - utgör allt detta i Hajj en miniatyr av de grundläggande pelarna i det islamiska samhället. 

Varje ritual under Hajj inklusive Ihram, Tawaf, Sa’i, Wuquf, Ramy, rörelse och stillhet representerar en symbolisk del i strukturen av den islamiska bilden av det ideala samhället. 
Att utbyta kunskap och tillgångar mellan människor från olika länder och områden som geografiskt sett är avlägsna ifrån varandra, att sprida medvetenhet och erfarenhet, att fråga om varandras situation och omständigheter, att avlägsna fall av missförstånd, att föra hjärtan närmare, och att förvara befintlig styrka för att bemöta ens gemensamma fiender utgör gemensamt mycket framstående och vitala effekter av Hajj, som för övrigt inte kan uppnås genom hundratals av sedvanliga och alldagliga samlingar. 

Ritualen för Bara’ah - som innebär att vägra [och friskriva sig från] all form av brutalitet, förtryck, orättvisa, anskrämlighet och korruption av tyrannerna för varje tid, och att stå upp mot trakasserier och utpressning av de arroganta genom tiderna - är en av de framstående välsignelserna under Hajj och en chans för de förtryckta muslimska nationerna. 

Att ta avstånd från fältet av shirk (polyteism och avgudadyrkan) och kufr (otro) som representeras av de arroganta makterna, främst #USA, innebär att vägra mord av de förtryckta och krigshets. Det innebär att fördöma terrorismens källor, inklusive Daesh och amerikanska Black Water. Det står för det muslimska samfundets vrål mot barnmördare i den sionistiska regimen, samt de som står bakom och stöttar dem. 

Det innebär ett fördömande av USAs och dess allierades krigslystenhet i de känsliga delarna av västra #Asien och norra #Afrika, vilket har lett till gränslös smärta och lidande och medför för dem nya katastrofer varje dag. Det innebär att vägra rasism och diskriminering baserad på geografiskt ursprung, ras eller hudfärg. Det innebär att ta avstånd från det arroganta och lömska beteendet av de aggressiva och hätska makterna mot det hederliga, värdiga och rättvisa uppträdandet som Islam uppmanar för alla. 

Detta är en del utav välsignelserna av en abrahamitisk #Hajj som sann #Islam kallar oss till. Och det är en symbolik som manifesterar en viktig del av det islamiska samhällets ideal som varje år genom varje en av de deltagande muslimerna - och som Hajj iscensätter - presenterar för oss en storslagen och fullspäckad föreställning som uppmanar alla genom ett klart språk till att sträva efter att skapa detta samhälle. 

En utvald skara av den muslimska världen, däribland en del som just nu närvarar från olika länder för att uträtta Hajj, har en central och mycket viktig uppgift. Genom deras ansträngningar och incitament behöver dessa budskap spridas till alla nationer och till allmänheten, och ett andligt utbyte av tankar, drivkrafter, erfarenheter och kunskaper bör förverkligas genom dem. 

Idag är Palestinafrågan en av de viktigaste frågorna för den muslimska världen, och är den främsta av alla andra politiska frågor som berör muslimer oavsett vilken trosinriktning, ras eller språk de har. Det största förtrycket i modern historia har skett i #Palestina. I detta smärtsamma fall har allt som ett land har utav mark, hem, fält, ägodelar, värdighet och identitet berövats. Genom tawfiq (framgång och lycka) från Gud har denna nation aldrig gett efter för nederlag eller gett upp, och idag är de mer entusiastiska och modiga än igår. 

Dock kräver det slutliga målet stöd från alla muslimer. Det förrädiska ”Århundradets avtal” som ett förtryckande USA och dess lömska allierade anordnade är ett brott mot det mänskliga samhället och inte enbart den palestinska nationen. 

Vi bjuder in alla till att aktivt delta i besegrandet av detta förrädiska [försök] av fienden, och med Guds hjälp och styrka ser vi både detta och alla andra knep av den arroganta fronten vara dömda till att misslyckas genom ansträngningarna och tron hos Motståndets front. 

Allah, den Ärade har sagt: ”Eller vill de smida planer?! [Låt de då veta] att de som förnekar [tron] är de fällda i smidda planer” (den heliga Koranen 52:42). Sanningen talades av Allah, den Höge, den Store. Jag ber Gud, den Upphöjde om tawfiq (framgång och lycka), nåd, välgång och accepterandet av handlingar för alla ärade hujjaj (pilgrimer). 

Sayyid Ali #Khamenei 

5:e Augusti 2019 (3:e Dhul Hijjah 1440) 


 


| شناسه مطلب: 95713
حج98مطالب مرتبط

نظرات کاربران