برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ

برنامه بازگشت حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه + کلیپ

دهها هزار زائرایرانی که در منا بسر میبرند در دو مرحله ازاین سرزمین به مکه مکرمه منتقل خواهند شد که مرحله اول آن از نیمه شب شرعی امشب 11 ذی الحجه شروع می‌شود.


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران