موفقیت نقل ترددی درانتقال و بازگشت زائران از مشاعر مقدسه

درحج 98 انتقال بیش از88 هزار زائر ایرانی به مشاعر مقدسه و بازگشت آنها به محل اسکانشان در مکه مکرمه با استفاده از صدها دستگاه اتوبوس طبق برنامه زمانبندی انجام شد و موفقیت دیگری را برای واحد نقل ترددی رقم زد.

آقای علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج وزیارت در گفتگو با ستاد خبری حج دراین باره افزود: از بامداد روز 8  ذی الحجه انتقال 10691 زائراهل سنت از مکه مکرمه به سرزمین منا با استفاده از 65 دستگاه اتوبوس در سه مرحله انجام شد.


بگفته وی انتقال 77859 زائر اهل تشیع به صحرای عرفات نیز با استفاده از 465 دستگاه اتوبوس در سه مرحله، عصر همان روز آغاز شد و زودتر از برنامه ریزی صورت گرفته در ساعت 1:30 دقیقه بامداد روز نهم ذی الحجه تمامی زائران در چادرهای خود مستقر شدند.


رئیس سازمان حج وزیارت مرحله سوم عملیات نقل ترددی در ایام تشریق را انتقال زائران اهل سنت در صبح روز نهم ذی الحجه ازمنا به عرفات عنوان کرد و گفت: انتقال تمامی زائران از عرفات به مشعر مرحله چهارم عملیات بود که با استفاده از 322 دستگاه اتوبوس در 5 مرحله از ساعت 19:15 دقیقه روز نهم تا ساعت 30 دقیقه بامداد روز دهم ذی الحجه صورت گرفت.  


وی گفت: در این مرحله بانوان زائر و معذورین نیز پس از ورود به ایستگاه نیت در مشعر و توقفی کوتاه، به منا انتقال یافتند.


آقای رشیدیان با اشاره به اینکه زائران پس از سه روز رمی، در دو مرحله از منا به مکه انتقال یافتند، گفت: در مرحله اول انتقال زائران متقاضی از نیمه شب شرعی شب دوازدهم ذی الحجه شروع و تا ساعت حدود 2:30 دقیقه بامداد همان روز با 200 دستگاه اتوبوس انجام شد.


وی ادامه داد: بعد از اذان ظهر روز 12 ذی الحجه نیز زائرانی که هتل شان با سرزمین منا فاصله داشت با 230 دستگاه اتوبوس به مکه انتقال یافتند و زائرانی هم که هتل شان نزدیک جمرات بود پیاده راهی محل اسکان خود شدند.


رئیس سازمان حج وزیارت به حرکت زائران ایرانی در مسیر تعیین شده و حضور حجاج  کشورمان در جمرات طبق زمانبندی و نوبت عزیمت کاروان ها اشاره کرد و گفت: با تدابیر اندیشیده شده برای زائران مشکلی بوجود نیامد.


آقای رشیدیان همچنین به ذبح 86081 قربانی برای زائران ایرانی درحج 98 اشاره کرد و گفت: با خدمات ارائه شده توسط واحد راهنمای گمشدگان درعرفات و منا، الحمدالله در حال حاضر گمشده ای از زائران وجود ندارد.


وی همچنین ازخدمات درمانی هیئت پزشکی به زائران درعرفات، مشعر و منا تقدیر کرد و گفت: امسال حتی الامکان همراه هر گروه 500 نفره حجاج، پزشک عازم جمرات شد. 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران