بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر

بازگشت اولین کاروان «حجاج اصفهانی»/تصاویر

اولین کاروان حجاج اصفهانی به ایران بازگشتند. با انجام ۳۶۴ پرواز از طرف ایران ایر بیش از ۸۸ هزار و ۵۰۰ حاجی به کشور باز می گردند.پروازهای بازگشت حجاج از ۲۵ مرداد تا ۱۷ شهریور انجام می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، اولین کاروان حجاج اصفهانی به ایران بازگشتند. با انجام ۳۶۴ پرواز از طرف ایران ایر بیش از ۸۸ هزار و ۵۰۰ حاجی به کشور باز می گردند.پروازهای بازگشت حجاج از ۲۵ مرداد تا ۱۷ شهریور انجام می شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران