اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند

اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور سامراء تکریت دچار حادثه شد/ زائران در سلامت کامل هستند

بر اثر برخورد دو اتوبوس حامل زائران ایرانی با یک دستگاه تریلی در محور سامراء تکریت، خسارت بسیار جزئی به دو اتوبوس وارد شد و زائران در سلامت کامل هستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از سامراء، دو اتوبوس حامل زائران ایرانی به شماره باج 2108 و 2117 هنگام عزیمت جهت زیارت امامین عسگریین(ع) در محور تکریت به سامراء با یک دستگاه تریلی برخورد کردند.


براساس گفته مسئول امور حمل و نقل ستاد عملیات شمسا در عراق، بر اثر این حادثه خوشبختانه به هیچ یک از زائران آسیبی وارد نشده است و همگی در سلامت کامل هستند.


عبدالصاحب بخردی با بیان اینکه زائران هم اکنون در سامراء مشغول زیارت مرقد مطهر امامین عسگریین(ع) هستند، خاطرنشان کرد: بر اثر این حادثه که در ساعت 8:30 دقیقه به وقت عراق اتفاق  افتاد، به دو اتوبوس حامل زائران ایرانی خسارت جزئی وارد شده است.


وی علت حادثه را ترمز ناگهانی خودرو تریلی عنوان کرد و افزود: از آنجا که سرعت اتوبوس های ایرانی بسیار پایین بوده است، شکستگی در شیشه جلو و عقت اتوبوس اول به شماره باج 2117 و شیشه جلو اتوبوس دوم به شماره باج 2108 رخ داده است.


 


| شناسه مطلب: 96092
کربلا تصادفمطالب مرتبط

نظرات کاربران