بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند

بالغ بر 2000 زائر ایرانی امسال در مرکز پزشکی حج و بیمارستان‌های سعودی بستری شدند

جانشین رئیس مرکز پزشکی حج گفت: از ابتدای ایام حج تا کنون دو هزار و 63 نفر از زائران و حجاج کشورمان به علل مختلف در مرکز پزشکی حج و نیز بیمارستان های سعودی در مکه و مدینه بستری و تحت درمان قرار گرفتند.

دکتر فقیهی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ستاد خبری حج، افزود: از این تعداد یکهزار و 771 بیمار زائر در مرکز پزشکی حج و زیارت بستری شدند و 292 نفر دیگر از حجاج در بیمارستان های سعودی تحت درمان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: از کل زائران بستری در بیمارستان های سعودی 247 نفر در مکه و 45 نفر دیگر در مدینه بستری و درمان شده اند.
فقیهی تصریح کرد: در زمان حاضر 9 نفر در بیمارستان های سعودی و هفت نفر از حجاج نیز در بیمارستان مرکز پزشکی حج بستری هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شمار زائرانی که در حج امسال تا کنون به علل مختلف فوت کرده اند، به 15 نفر رسیده است اضافه کرد: از این تعداد 11 مرد و 4 نفر دیگر زن بوده اند.
جانشین رئیس مرکز پزشکی حج در ادامه، آمار ویزیت های عمومی انجام شده در مطب های مکه و مدینه را در طول ایام حج امسال در مجموع 301 هزار و 835 مورد ذکر و عنوان کرد: از این تعداد ویزیت های عمومی 281 هزار و 370 مورد آن در مکه و 20 هزار و 465 مورد در مدینه انجام شده است.
فقیهی افزود: علاوه بر این، در طول این ایام 37 هزار و 161 مورد ویزیت تخصصی نیز در مدینه و مکه انجام شده است که 30 هزار و 624 مورد آن در مکه و مابقی در مدینه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه وضع حجاج ما مطلوب است، خاطرنشان ساخت: امید است حجاج ما ظرف روزهای آتی در سلامت و صحت به موطن خود بازگردند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران