رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج

رفع ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج

رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج را برطرف کرد.

امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای که درباره رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده، آورده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «مالیات فیش حج» در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می‌دارد:  ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می‌باشد.


 


در ادامه این بخشنامه آمده است: آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده‌گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می‌گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی‌های موضوع بند یک ماده ۱۷ قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده‌گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده است.


 


براساس این بخشنامه همچنین در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نائب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود./


| شناسه مطلب: 97355
حج تمتع فیش حج ارثمطالب مرتبط

نظرات کاربران