«تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی «تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی «تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
«تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی «تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی «تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی «تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی «تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی

«تأملی در نهضت عاشورا»؛ اثری با نگاه تاریخی و تحلیلی

«تأملی در نهضت عاشورا» مجموعه مقالاتی از رسول جعفریان با رویکرد تاریخی به شمار می‌آید که به ارزیابی، تحلیل و بیان نظرات کلامی و غیرتاریخی درباره عاشورا پرداخته است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران