حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر

حضور روحانیون خراسانی در موکبهای اربعین به روایت تصویر

روحانیون اعزامی از خراسان رضوی فعالیت خود را درموکب های اربعین درخاک عراق آغاز کردند.

روحانیون اعزامی از خراسان رضوی که برای اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغی به عراق اعزام شده اند با استقرار درموکبهای اربعین درخاک عراق فعالیت های خود را آغاز کردند.


خراسان رضوی امسال 1500 روحانی را برای خدمت به زائران اربعین حسینی در نقش های فرهنگی و تبلیغی اعزام می کند که اکثر این افراد وارد عراق شده و در موکبها استقرار یافته اند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران